Hva gjør en coach med utbrenthet og utmattelse

Utbrenthet, utmattelse, møtt veggen, utslitt, brent lyset i begge ender –
Det finnes mange ulike merkelapper på de samme symptomene.