Hva gjør en coach med selvbilde,
selvfølelse og selvtillit

Det brukes mange forskjellige uttrykk for å beskrive vår oppfatning av oss selv. Disse begrepene om å ha det bra med seg selv, og å føle seg trygg og vel.